Before a minute I lost myselfe!!!

 Prije minutu izgubila sam sebe, izgubila i našla se negdje na pločniku ispred Božijeg suda. Da mi sudi i presudi, izmjeri djela meni svojstvena i da mi kaže šta da radim dalje. Jer ja ne znam. jednostavno sam isisala sve fluide iz sebe i suše mi se nosnice. Pljuvačka je nestala. Niko nije umro. Samo jedan dio mene.

lice

Komentariši